Order of Societal Merit 1948 met originele medaille

79,00

Order of Societal Merit. Verguld gips houten frame met origineel pennetje. 1948 De Orde werd opgericht op 25 oktober 1936 en gewijzigd op 14 februari 1937 en was bedoeld om uitstekende service te erkennen aan Provident en onderlinge verenigingen en organisaties die zich bezighouden met sociale zekerheid en welwillende voorzieningen. Om tot ridder benoemd te worden, moesten de ontvangers minstens 32 jaar oud zijn en minstens vijf jaar dienst hebben gehad. De Orde is niet toegekend sinds 1963 en had dus een leven van slechts zevenentwintig jaar. Zevenpuntig lichtblauw email en zilveren bal-tip ster met zilveren lauwerkrans tussen de armen, met lus voor lintophanging; het hart met een rond middenverguld medaillon met een volledig vrouwelijk hoofd, representatief voor de Franse Republiek binnen een cirkelvormige witte emailring met de opschrift ÔMERITE SOCIALÕ; het omgekeerde met een cirkelvormig centraal verguld medaillon gegraveerd ÔMINISTERE DU TRAVAILÕ binnen een cirkelvormige witte emailring; lichte chip aan de uiteinden van de bovenste, rechtsboven en rechtsonderarmen van het gezicht en de omgekeerde uiteinden; op origineel ouderwets vilten lint gemonteerd voor gebruik in Franse stijl.
1948
Grootte van deze Orde van Société Merit 1948 met authentique medall
58 x 43 x 3 Cm.

Order of Societal Merit. Gilt plaster wooden frame with original medall. 1948 The Order was created on 25 October 1936 and modified on 14 February 1937 and intended to recognise outstanding service to Provident and Mutual Associations and organisations involved with social insurance and benevolent provision. To be appointed knight, recipients were required to be at least 32 years of age and to have given at least five yearsÕ service. The Order has not been awarded since 1963 and thus had a life of just twenty-seven years. Seven-pointed pale blue enamel and silver ball-tipped star with silver laurel wreath between the arms, with loop for ribbon suspension; the face with a circular central gilt medallion bearing a full-face female head representative of the French Republic within a circular white enamel ring inscribed ÔMERITE SOCIALÕ; the reverse with a circular central gilt medallion inscribed ÔMINISTERE DU TRAVAILÕ within a circular white enamel ring; slight chip to the tips of the upper, upper-right and bottom right arms of the face and the reverse tips; on original age-faded ribbon mounted for wear in the French style.

1948

Size of this Order of Societal Merit 1948 with authentique medall

58 x 43 x 3 Cm.

Categorie: